Centre medico-sociale de stat in judeţul Buzău

Centru de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Stâlpu
Mircea Vlasceanu – sef centru
Jud. Buzau, com. Stalpu
tel. 0238.453984
Furnizeaza beneficiarilor, persoane adulte cu handicap, servicii de găzduire, îngrijire personală, recuperare şi integrare/reintegrare, adaptate nevoilor specifice ale acestora, asigurând astfel creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori comunitate.
Centrul pentru Recuperarea si Reabilitarea Persoanelor Adulte cu Handicap Rîmnicu Sarat
Tudorache Cornelia
Jud. Buzau, mun. Rm. Sărat
Str. Micsunelelor, nr. 1
Tel 0238.568836
Oferă beneficiarilor, persoane adulte cu handicap, servicii de găzduire, îngrijire personală, recuperare şi integrare/reintegrare, adaptate nevoilor specifice ale acestora, asigurând astfel creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori comunitate.
Caminul pentru persoane varstnice Smeeni
Dr. Stanescu Cristina
Jud. Buzau, com. Smeeni
tel. 0238.532543
Furnizeaza beneficiarilor – persoane varstnice, servicii de găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire, asistenţă paleativă, consiliere psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber, in vederea menţinerii şi ameliorării pe cât posibil a capacităţilor de autonomie ale acestora
Centrul de Asistenta Medico-Sociala Pogoanele
Sarbu Florentina – sef centru
Jud. Buzău, oraş Pogoanele, str. Unirii, nr. 76,
tel. 0238.552044
Oferă servicii de îngrijire, servicii medicale şi sociale persoanelor cu afecţiuni cronice din judeţul Buzău care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire şi tratament şi care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială; oferă servicii de inserţie/reinserţie sociala
Caminul pentru persoane varstnice Alecu Bagdad Rîmnicu Sarat
Ciric Emilia- sef centru
Jud. Buzau , mun. Rm. Sărat
str. Păun Pincio nr.13,
tel.0238.563407
Oferă beneficiarilor – persoane vârstnice, servicii de găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire, asistenţă paleativă, consiliere psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber, in vederea menţinerii pe cât posibil a capacităţilor de autonomie ale persoanelor vârstnice.
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Rm. Sarat (CITO)
Daniel Negoita
Adresa: Rm. Sărat, str. Industriei nr.2, jud. Buzău
Telefon: (0238) 566.835
Tel./Fax: (0238) 266.835
Mai intai, trebuie sa fie incadrat in grad de handicap, ca apoi, sa se intocmeasca un dosar de internare intr-unul din centrele de mai sus.
Incadrarea in grad de handicap este o conditie obligatorie.

Se depune un dosar la DGASPC Bz (serv. Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu